Laatste lijstrekkersdebat in en over Julianadorp

11 maart 2018

Op dinsdagavond 13 maart vindt in Julianadorp het door de BVJ en het Wijkplatform georganiseerde lijsttrekkersdebat plaats. Ook de PvdA Den Helder is hierbij aanwezig met de lijsttrekker Peter de Vrij.

Het debat zal plaatsvinden bij het Junior College aan de Akkerbouwstraat 1 in Julianadorp. De zaal is open vanaf 19:00 uur. Aanvang debat 19:30 uur

De avond wordt geleid door mevrouw Marianne van den Anker.

Tijdens het debat worden de volgende thema’s behandeld:
• Infrastructuur
• Toerisme
• Groen
• Burgerparticipatie
• Woon- en leefomgeving
• Financiën
In ons verkiezingsprogramma is Julianadorp, als deel van Den Helder, uiteraard benoemd. Hier een korte opsomming.
Over de infrastructuur is de PvdA Den Helder duidelijk. De aanleg van de Noorderhaaks, ooit een initiatief van de PvdA met een breed gesteunde motie, dient te worden afgerond. Daarbij zijn wij verder van mening dat de voltooiing van de rondweg rond Julianadorp nu met de aanleg van Julianadorp Oost snel ter hand dient te worden genomen.

Het toerisme is een belangrijk voor Den Helder. In Julianadorp verblijven veel toeristen. Dat betekent dat de infrastructuur en faciliteiten op orde moet zijn. Het opknappen van het Loopuyt Park is daar zeker een onderdeel van waarbij het mooi kan aansluiten bij het winkelcentrum de Riepel.

Daar waar mogelijk dienen wij ondersteuning te geven aan het opwaarderen van toeristische accommodaties.
De PvdA heeft zich positief uitgesproken over het plan om een park in Julianadorp te realiseren. Het Julianapark zoals dit door de initiatiefnemers is genoemd is belangrijk voor het wonen en recreëren voor de inwoners van Julianadorp en voor toeristen. Het zal het welzijn doen vergroten. Overigens spreken wij op onze verkiezingsflyers over Alexanderpark. Dat is niet de juiste benaming. De PvdA Den Helder heeft aangegeven zich niet te willen bemoeien met de naamgeving. Dat is aan het college in samenspraak met de inwoners.

Wat betreft burgerparticipatie heeft de PvdA 4 jaar terug al aangegeven en nog steeds graag te willen starten met wijk budgetten. Met het beschikbare geld kan dan door de buurt zelf aangeven worden waar prioriteiten liggen en waar het geld aan besteed zou kunnen worden.

Bekend is bij ons dat er veel klachten zijn over het parkeren in sommige buurten. In overleg met de buurten waar dit een probleem is zullen wij met de inwoners in gesprek gaan over hoe e.e.a is op te lossen.

foto www. julianadorp-parelvandekop.nl