Laatste campagnezaterdag achter de muziek aan

17 maart 2019

Tijdens de laatste zaterdag voor de komende verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap is door de Helderse PvdA nog volop campagne gevoerd in de binnenstad.

Onder het motto “achter de muziek aan” werden folders en rozen aan de inwoners van onze stad uitgedeeld. De muziekkapel ‘Zo niet dan toch’ wist met de vrolijke klanken menig glimlach doen verschijnen. In bijzijn van onze Helderse kandidaat Aukelien Jellema ( lijst 3 nr. 7) bestuur en fractie werden de PvdA-ers vriendelijk te woord gestaan en folders en  rozen van harte geaccepteerd. Met bezorgde en kritische burgers/kiezers werd het gesprek niet uit de weg gegaan.

 

Persoonlijk bericht van onze kandidaat Aukelien Jellema

Aandacht voor Den Helder,

In de afgelopen 4 jaar heb ik mij binnen de Noord Hollandse Staten ingespannen om onze mooie stad Den Helder zoveel, en zo positief mogelijk op de kaart te zetten.Als binnen de

Statenvergadering het woord ‘Den Helder’ valt, draaien alle hoofden zich spontaan richting het buitenste bankje, links in de tweede ring. Want daar zit ik.

Wellicht zijn de collega Statenleden niet zozeer op míj als persoon geattendeerd, maar op mij als het Statenlid dat geen gelegenheid voorbij laat gaan om Den Helder onder Provinciale aandacht te brengen.

Aandacht genereren voor een onderwerp dat je na aan het hart ligt, is best lastig. Er zijn zovéél onderwerpen waarvoor door partijen, of individuele Statenleden, aandacht gevraagd wordt. Den Helder is er slechts één van. Toch denk ik dat het heel belangrijk is dat onze stad voortdurend in Haarlem onder de aandacht wordt gebracht. Want er is veel te doen en er zijn veel kansen voor onze stad.

Zo worden er in de komende Omgevingsverordening, voortkomend uit de Provinciale Omgevingsvisie, een aantal belangrijke rollen aan Den Helder toebedacht. De Provincie ziet onze haven en het directe achterland, als kansrijk gebied om energie vanaf zee (dus opgewekt door de windmolens voor onze kust) ‘te verwerken’. Ook zou onderhoud van windmolens op zee vanuit Den Helder kunnen gebeuren. Het past allemaal in de grote opdracht van de energietransitie, die natuurlijk ook in onze provincie moet gaan plaatsvinden.

Graag ga ik in de volgende Statenperiode dóór met het op de kaart zetten van onze mooie stad. Dat ik dat op een sociaal democratische wijze doe, mag geen verrassing zijn. Den Helder verdient positieve aandacht en ruimte voor groene en duurzame ontwikkeling.

Op 20 maart kunt u op mij, uw eigen lokale kandidaat, stemmen.

Aukelien Jellema, lijst 3, nummer 7.