Laag inkomen? Gemeente biedt goedkopere zorgverzekering en compensatie verplicht eigen risico

22 november 2018

Inwoners van Den Helder met een laag inkomen kunnen via de gemeente gebruik maken van deze zorgverzekering. De gemeente heeft hierover met Univé verzekeringen afspraken gemaakt. Met het Univé gemeentepakket bent u goed en uitgebreid verzekerd tegen een lage premie.

Het ‘Univé Gemeentepakket met aanvullende verzekering Compleet’ bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering, inclusief tandartsdekking. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid het verplichte eigen risico van € 385,00 in maandelijkse termijnen te betalen.

Voor wie?
U kunt deelnemen aan het Univé gemeentepakket als u in Den Helder woont en een inkomen heeft tot 120% van de geldende bijstandsnorm. Daarnaast mag uw vermogen niet meer bedragen dan de vermogensgrens zoals bepaald in artikel 34 van de Participatiewet. De gemeente geeft maandelijks € 30,00 (per verzekerde) als tegemoetkoming in de premie van dit Univé gemeentepakket.

Het Univé gemeentepakket is met name aantrekkelijk als sprake is van een hoog of zelfs volledig verbruik van het verplicht eigen risico. Als u hoge zorgkosten heeft door bijvoorbeeld een chronische ziekte en/of handicap. Voor slechts € 11,55 per maand extra (t.o.v. het basispakket) heeft u een goed pakket inclusief aanvullende verzekering.

Een verzekering voor het eigen risico
Evenals in 2018 biedt het Univé gemeentepakket (met aanvullend pakket Compleet plus vergoeding eigen risico) u ook de mogelijkheid het verplichte eigen risico van € 385,00 in twaalf maandelijkse termijnen te betalen. U betaalt dan per maand € 29,40 extra aan Univé. Dit betekent een korting van € 2,68 per maand.
Univé draagt vervolgens uw eigen risico af. Met deze optie bent u daardoor goedkoper uit. U moet dan wel zeker weten dat u jaarlijks zoveel ziektekosten heeft, dat u het volledige bedrag voor de verplichte eigen risico ziektekostenverzekering moet betalen.

Hoogte van de premies in 2019
Aanvullende verzekering Compleet
Hierin zit onder meer een hoge vergoeding voor beweegzorg (waaronder fysiotherapie en ergotherapie), brillen en contactlenzen, tandarts en orthodontie en mantelzorg. Ook is er een vergoeding voor alle Wmo/Wlz eigen bijdragen (die door het CAK worden geïnd).

Opbouw premie per maand per 1 januari 2019

Premie basisverzekering                                        € 113,69
Aanvullende verzekering Compleet                     € 41,55
Premie per maand                                                   € 155,24
Af: gemeentelijke bijdrage                                     € 30,00

Premie per verzekerde                                            € 125,24

Aanvullende verzekering Compleet plus (met spreiding van verplicht eigen risico)
Biedt dezelfde dekking als de Aanvullende verzekering Compleet, plus een – maandelijkse – spreiding van het eigen risico. U betaalt dan iedere maand € 29,40 extra. Dit pakket is alleen geschikt als u veel ziektekosten heeft en u zeker weet dat u jaarlijks het volledige verplichte eigen risico ziektekostenverzekering moet betalen.

Opbouw premie per maand per 1 januari 2019

Premie basisverzekering                                       € 113,69
Aanvullende verzekering Compleet                    € 41,55
Dekking verplicht eigen risico                             € 29,40
Premie per maand                                                  € 155,24
Af: gemeentelijke bijdrage                                    € 30,00

Premie per verzekerde                                          € 155,64

Aanmelden
Bent u verzekerd bij Univé en wilt u deelnemen aan het Univé gemeentepakket? Dan kunt u gedurende het kalenderjaar uw verzekering laten wijzigen. Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar en u wilt overstappen? Dat kan alleen tot 1 januari. Wilt u overstappen van de ene aanvullende verzekering bij Univé naar een andere, dan moet u dat ook voor 1 januari laten weten.

Univé regelt de opzegging van uw huidige zorgverzekering. Wilt u overstappen of een aanvullende verzekering aanvragen, meldt u zich dan bij Univé. Kijk voor meer informatie op www.unive.nl/gemeentepakket Bij vragen kunt u bellen met Univé via 072 – 527 76 22.

Voor meer informatie over de deelname aan het Univé gemeentepakket kunt u (tijdens kantooruren) van maandag tot en met vrijdag van 8.30 -12.00 uur contact opnemen met afdeling Sociaal Domein, team Bijzondere Bijstand, via telefoonnummer 14 0223.

Als u zich wilt aanmelden voor het Univé gemeentepakket moet u dat doen via Gezondverzekerd.nl (Den Helder). Hier vindt u alle informatie en kunt u beoordelen of u aan de inkomens- en vermogensvoorwaarden voldoet om mee te doen aan dit pakket