Koninklijke onderscheiding voor Peter de Vrij

Door PvdA afdeling Den Helder op 26 april 2019

De jaarlijkse lintjesregen heeft Den Helder vrijdag negen nieuwe Leden in de Orde van Oranje Nassau opgeleverd. Een tiende inwoner is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

De uitreiking vond plaats in de KeyKeg-zaal van De Kampanje, waar burgemeester Koen Schuiling de eer had de versierselen op te spelden en mooie woorden te spreken voor elk van de onderscheiden personen. Onder hen onze wethouder Peter de Vrij.

Peter de Vrij (60) is verschillende periodes actief geweest als raadslid voor de PvdA.

 

1994 – 2018 diverse periodes actief raadslid voor de PvdA De heer De Vrij is vanaf 1994 tot 9 juli 2018 verschillende periodes actief geweest als raadslid voor de PvdA: van 19941998, van 2006-2010 en laatstelijk dus van 27 maart 2014 tot 9 juli 2018. Volksvertegenwoordigers, die ten minste 12 jaar zitting hebben gehad in de raad, komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. Vóór 1994 is de heer De Vrij ook nog secretaris en voorzitter geweest van het afdelingsbestuur van de PvdA.

Met ingang van 9 juli 2018 is de heer De Vrij werkzaam als wethouder van de gemeente Den Helder, met in zijn portefeuille onder andere: Jeugdbeleid, Jeugdzorg, Beheer Openbare Ruimte, Sport, Armoede en Minimabeleid en is hij wijkwethouder van de wijk De Schooten.

Behalve politiek gezien, is Peter ook op vele vlakken als vrijwilliger werkzaam geweest. Onder andere als voorzitter van het hoofdbestuur van FC Den Helder, voorzitter bestuur Lokale Omroep Stichting (LOS), voorzitter bestuur van de Tour de Lasalle, een meerdaagse wielerwedstrijd voor amateurs. Ook heeft hij vele jaren diverse functies bekleed binnen de Marine Sport Vereniging Zeemacht.

De heer De Vrij wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Pieter de Vrij te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Onze afdelingsvoorzitter Maja de Jong en fractievoorzitter Pieter Blank waren aanwezig namens onze afdeling en hebben Peter van harte gefeliciteerd met daarbij een mooi boeket bloemen.

PvdA afdeling Den Helder

PvdA afdeling Den Helder

PvdA afdeling Den Helder is opgericht om de sociaaldemocratische waarden uit te dragen en de bijbehorende idealen te verwezenlijken in de Helderse samenleving. Onze waarden zijn: vrijheid, democratie, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Centraal staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte

Meer over PvdA afdeling Den Helder