Kadernota ambiteuze plannen voor Den Helder

15 mei 2019

Woensdag 15 mei 2019 hebben burgemeester en wethouders de Kadernota 2020-2023 aan de gemeenteraad aangeboden. In deze Kadernota staan de concrete plannen van het college voor het komende jaar, met een doorkijk tot 2023. De ambitie van Den Helder is ook om de financiën op orde te hebben. De Kadernota is zorgvuldig voorbereid en in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en diverse partners uit Den Helder tot stand gekomen.

De Kadernota 2020-2023 bevat een vertaling van de belangrijkste prioriteiten uit het collegeprogramma 2018-2022. Het college wil graag investeren in een meer vitale, leefbare en zorgzame gemeente. Het bevorderen van de werkgelegenheid, versterken van het stadshart en het verbeteren van de haven zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Zodat Den Helder aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. We maken keuzes en als het nodig is stellen we geld beschikbaar.
Den Helder is ook de plek voor goede zorg en dat steuntje in de rug op zoek naar een baan. Hier zetten wij ons voor in. Dat vinden wij belangrijk voor een beter Den Helder.

Kees Visser, wethouder Financiën: “We blijven investeren in de toekomst van onze stad. Zo gaan we verder met de renovatie van het stadshart en de ontwikkeling van Willemsoord. Daarbij stimuleren we de werkgelegenheid en verstevigen we de positie van de haven. Ook het ondersteunen van kwetsbare jongeren is een speerpunt voor de komende jaren. En we investeren in de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven.”

Pieter Blank, fractievoorzitter PvdA,  gaf in een eerste reactie aan zich goed te kunnen herkennen in een groot aantal prioriteiten in de kadernota. Preventief jeugdbeleid, aanpak armoede, openbare ruimte schoon en opgeruimd. Veel van de voor de PvdA belangrijke zaken zijn terug te vinden in komend beleid.

De kadernota is hieronder te lezen

Kadernota Ambitieuze plannen voor Den Helder