Jaarvergadering woensdag 4 april

Door Maja de Jong op 21 maart 2018

Beste Partijgenoten,

Het bestuur van de Partij van de Arbeid , afd. Den Helder nodigt u van harte uit voor de

JAARVERGADERING

Datum: woensdag 4 april 2018
Plaats: De Draaikolk aan de Dollardlaan te Den Helder,
Tijd: aanvang 19.30 uur.

Agenda

1. Vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Goedkeuring notulen van de vergadering van 22 november 2017
4. Jaarverslag 2017
5. Fractieverantwoording over 2017
7. Financiën.
Verslag kascontrolecommissie 2017 (Jan Manderfeld en Martin de Jong)
Financiële jaarstukken 2017
Decharge bestuur over boekjaar 2017
Aanstellen kascommissie 2018
8. Terugblik en resultaat verkiezingscampagne gemeenteraad Den Helder
9. Stand van zaken na de uitslag van de verkiezingen
10.Rondvraag

Vrijdag aanstaande zullen de financiële stukken aan u worden toegestuurd.

Heeft u belangstelling voor een functie in het bestuur of algemeen bestuurslid dan kunt u zich aanmelden via pvdadenhelder1@gmail.com of telefonisch bij Maja de Jong, 0223 66 88 48 of tijdens de vergadering.

Heeft u vervoer nodig?
Laat het even weten, dan zorgen wij ervoor dat u aanwezig kunt zijn.
U kunt ons bellen op: voor Den Helder op 0223 63 63 22, 06 22349122,
En voor Julianadorp op 0223 66 88 48, 06 12509109.