Jaarrekening 2016 sluit af met € 4.171.000 voordelig