Hulpvraag liquiditeitspositie Port of Den Helder NV

30 september 2018

Op 17 maart 2018 heeft Port of Den Helder ten behoeve van de op 30 april 2018 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) een verzoek aan de gemeente Den Helder als enige aandeelhouder gedaan om bij te dragen in het liquiditeitstekort dat in de loop van 2018 zal ontstaan.

Er ligt thans een raadsvoorstel voor wat betreft een voorstel van het college van burgemeester en wethouders, op verzoek van de AVA, om aan Port Of Den Helder N.V, ter overbrugging van het liquiditeitstekort in de periode 2018 en 2019, tijdelijk ( tot uiterlijk 31 december 2019) een rekening-courantkrediet of kasgeldlening van maximaal € 7 miljoen ter beschikking te stellen zodat Port of Den Helder tot minimaal eind 2019 aan haar directe verplichtingen kan voldoen en op basis waarvan een controle verklaring kan worden afgegeven.

Als dit tekort niet wordt opgelost zal de accountant van PoDH geen goedkeurende verklaring kunnen afgeven. Een ander risico is dat de accountant tot afwaardering moet overgaan.

PoDH zal in september een bedrijfsplan leveren. Aan de Raad wordt voorgesteld om een bijdrage van 7 miljoen beschikbaar te stellen in de vorm van een lening aan Port of Den Helder onder de voorwaarde dat het bedrijfsplan voldoende zekerheid biedt voor gezonde bedrijfsvoering en continuïteit van de core business van de haven van Den Helder.

De fractie is momenteel geneigd het voorstel te ondersteunen. Dit om te voorkomen dat PoDH een faillissement tegemoet gaat indien er niet aan het verzoek wordt voldaan. Werkgelegenheid en bedrijvigheid komen daardoor in gevaar. Na de commissie vergadering zal de PvdA fractie een definitief standpunt innemen.

Het raadvoorstel is hier te lezen;

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Bestuur-en-Middelen/2018/01-oktober/19:30