Den Helder verdient titel dementievriendelijke gemeente

16 november 2017

De PvdA in Den Helder wil samen met alle betrokken partijen werken aan een dementie vriendelijke gemeente. Ouderen in den Helder zullen langer thuis wonen en minder snel opgenomen worden in  verzorgingshuizen / verpleeghuizen. Dit heeft voor een grote groep van ouderen in onze stad consequenties. Onder hen een grote groep dementerenden. Dat was de strekking van de motie welke de fractie in april 2015 door de gehele gemeenteraad unaniem werd aangenomen.

Bij aanvang van de informatieavond over dementie afgelopen dinsdagavon 14 november, heeft Den Helder het predicaat Dementievriendelijke gemeente gekregen. Mevrouw Nel van Ockenburg van Alzheimer Nederland, afdeling Noord-Holland Noord, laat daarmee weten dat Den Helder zich nu officieel dementievriendelijke gemeente mag noemen.  Wethouder Sociaal Domein Pieter Kos van de Stadspartij en onze fractievoorzitter Peter de Vrij, daartoe uitgenodigd als initiatiefnemer van het voorstel namen beide een dementievriendelijkestad sticker in ontvangst.

Daarmee is Den Helder de eerste van de gemeenten in de Kop van Noord-Holland met deze eretitel.

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 in Nederland naar verwachting naar 550.000. In 2015 waren er in Den Helder 970 mensen met dementie, in 2040 stijgt dat aantal naar 2000 mensen, zo heeft TNO berekend. Dat betekent dat meer inwoners én organisaties in onze gemeente dagelijks te maken krijgen met dementie. Pieter Kos: “Daarom is het belangrijk om samen met ondernemers, zorgaanbieders, inwoners en vrijwilligersorganisaties aan de slag te gaan voor een dementievriendelijke gemeente. Dat we nu dit predicaat hebben is voor ons een mooi gegeven. Ik ben er trots op dat we dit met zoveel inzet van mensen en organisaties hebben bereikt. Maar daarmee zijn we er niet. We zullen hier aandacht voor blijven vragen.”

Dit predicaat verdient Den Helder omdat de gemeente:

  • Mensen met dementie en hun naasten ondersteunt (via Mantelzorgcentrum en Alzheimer café);
  • Mogelijkheden biedt voor mensen met dementie om langer thuis te kunnen blijven wonen (door dagopvang en respijtzorg) in nauwe samenwerking met Geriant;
  • In 2016 een conferentie over dementie heeft georganiseerd, in nauwe samenwerking met de belangrijkste ketenpartners;
  • Bijdraagt aan het vergroten van kennis over dementie en het doorbreken van taboes door het beschikbaar stellen van een budget voor het organiseren van training en scholing. Inmiddels zijn Wmo-medewerkers van de gemeente, vrijwilligers van buurthuizen, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties geschoold en is lesmateriaal voor het onderwijs ontwikkeld. Scholing van politie en brandweer is gepland.
  • Door het trainen van bestuurders of leden van verenigingen mogelijk wil maken dat mensen met dementie langer meedoen in de samenleving: in bijvoorbeeld hun buurthuis, sportvereniging of zangkoor.

De informatiebijeenkomst stond onder leiding van Geriant, de expert op het terrein van dementie.