Geen CDA, geen VVD en ook geen PvdA.

Door Peter de Vrij op 27 april 2018

De nieuwe coalitie bestaat uit Beter voor Den Helder, de Stadspartij, Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie, PVV en de Seniorenpartij. Samen goed voor 16 van de 31 zetels, een minieme meerderheid.

Buiten de formateur om en in het diepste geheim is sinds afgelopen vrijdag overleg gevoerd tussen deze zes partijen om tot een coalitie van grotendeels lokale partijen. En dat lijkt gelukt, volgens direct betrokkenen is het akkoord zo goed als rond.

“Dit is niet goed voor de stad”, stelt Peter de Vrij als fractievoorzitter van de PvdA voor Den Helder Actueel. “Het is zo’n kleine meerderheid en er zitten zoveel partijen in, dat iedereen dus vetorecht heeft. Erg instabiel en voor mij totaal onbegrijpelijk dat de CU al haar grondbeginselen aan de kant gooit en met de PVV samen wil werken. Tijdens het debat over Scholte zijn grote woorden gebruikt over nieuwe politiek, maar dat is dit dus niet. Dit is achterkamertjespolitiek en iedereen belazeren, tot de formateur aan toe. De PvdA is buitengewoon teleurgesteld.”

Ook het CDA bij monde van fractievoorzitter Harmen Krul reageert via Den Helder Actueel.
Onder het mom van ‘Begrip voor elkaar en Samenwerken met elkaar’. “Samenwerken?”, vraagt Krul zich geschokt af: “Samenwerken is allesbehalve leugen en bedrog.” Net als in 2014 toen uit het niets een coalitie ontstond. ‘’We zijn geschokt, ook formateur Nagel wist van niks.”

De PvdA onderhandelaars kijken met een positief gevoel terug op de goede en prettige samenwerking met het CDA tijdens het afgelopen formatieproces. De PvdA heeft daarbij steeds geopereerd vanuit de gedachten te zoeken naar een voor Den Helder stabiele coalitie die het beste voor heeft met de inwoners en de stad. Daarbij zo transparant mogelijk geopereerd door vroegtijdig duidelijk te maken waar onze voorkeur wel of niet lag. Deze opstelling is door velen gewaardeerd, dit hebben wij mogen vernemen vanuit de vele reacties die wij hebben ontvangen.

De PvdA heeft afgelopen week ook al kennis genomen van berichten over de mogelijke “geheime onderhandelingen” van Beter voor Den Helder met de andere partijen en heeft hier ook rekening mee gehouden. Dat het nu toch zover is gekomen is niet goed voor de stad en zal niet door de inwoners begrepen worden.

Het is te hopen dat de Stadspartij vandaag tijdens een ledenvergadering alsnog tot inkeer komt en alsnog besluit om niet deel te nemen aan deze lappendeken coalitie

Wij wachten af. De PvdA fractie zal zich vanaf nu weer richten op haar taak in de gemeenteraad. Mochten er nog ontwikkelingen plaatsvinden zullen wij u informeren

Toegevoegd het verslag van formateur Jan Nagel VERSLAG VAN FORMATEUR JAN NAGEL

Met partijgenootschappelijke groet

Maja de Jong
Peter de Vrij

Peter de Vrij

Peter de Vrij

Peter de Vrij 41 jaar werkzaam geweest  in de gezondheidszorg. In het grijze verleden begonnen in het voormalige Lidwina – en Parkzicht ziekenhuis en  sinds 1980 in verpleeghuis Den Koogh/de Zeester. Hier ben ik werkzaam geweest als Verpleegkundig Specialist. Den Helder is een stad welke in de steigers staat wat betreft de stadsvernieuwing, maar ook

Meer over Peter de Vrij