14 mei 2017

Fractieprofiel en profiel raadsleden en fractievoorzitter

De PvdA-fractie moet een herkenbaar baken zijn voor progressieve, sociaaldemocratische politiek, met een open positie naar buiten. Sociaal beleid, solidariteit en oog hebben voor de noden van de burgers moeten plaats krijgen in de kaders, die in de raad worden gesteld en waarop het dagelijks bestuur wordt gecontroleerd. Dit vraagt inzet op de rol naar buiten toe.

Het fractieprofiel wordt bepaald door de volgende criteria a. De fractie is zo samengesteld dat de drie functies binnen het duale model (volksvertegenwoordiger, kadersteller, controleur) kunnen worden vervuld. Niet ieder fractielid behoeft hierin even goed te zijn, als de totale fractie, samenwerkend, maar invulling kan geven aan deze drie taken. . De gekozen raadsleden vertegenwoordigen met name de kiezers die affiniteit hebben met het gedachtegoed van de PvdA en maken namens hen afwegingen. Daarvoor is contact met de inwoners van Den Helder, maatschappelijke activiteit en/of het hebben van een eigen netwerk van belang.  Aanstormend talent, en dan met name jongeren, heeft een reële kans op een zetel. De fractie is zodanig samengesteld dat zo mogelijk de in de huidige periode opgedane ervaringen kunnen worden uitgebouwd waardoor een meerjarige continuïteit is gewaarborgd. Afspiegeling van de samenleving geldt als selectiecriterium.  De fractie zet in op deelname aan het college van B &W, maar kan ook omgaan met de oppositierol.

Profiel raadslid

Je bent sociaaldemocraat

 • Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen
 • Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en je politieke handelen kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (erecode PvdA).

Je bent volksvertegenwoordiger

 • Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente. Je luistert en neemt mensen serieus.
 • Je hebt politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het nemen van initiatieven buiten het gemeentehuis.
 • Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers.
 • Samen te werken in een fractie.

Je bent partijlid

 • Je committeert je aan het verkiezingsprogramma.
 • Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan campagneactiviteiten.
 • Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbind je hiermee aan de interne contributie- en afdracht verplichtingen.

Profiel fractievoorzitter

De fractievoorzitter is de eerste woordvoerder namens de PvdA. Hij/zij is de leider van het team en ook degene die moet zorgen dat de fractie als team opereert. Bovendien moet de fractievoorzitter de samenwerking met andere partijen in de raad bewaken en eventueel de relatie met de eigen PvdA-wethouder(s) onderhouden.

 • Als fractievoorzitter:
 • Ben je strateeg, teamspeler en leider tegelijk, zowel naar binnen als naar buiten.
 • Ben je in staat om mensen te binden en moet je sociaal vaardig zijn.
 • Beschik je over leidinggevende kwaliteiten.

De voorzitter zorgt dat dat afspraken worden nagekomen en dat de fractie als geheel zowel aan haar controlerende als haar volk vertegenwoordigende taak toekomt. De fractievoorzitter kan ook buiten de fractie mensen aan de PvdA binden en geeft de PvdA in de gemeente een gezicht.