Fractie stelt vragen over Onroerend Zaak Belasting sportverenigingen

13 maart 2018

Tijdens het vragenkwartier tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de fractie van de gelegenheid gemaakt vragen te stellen.

Kort geleden is bij alle inwoners die het betreffen weer de WOZ aanslag op de deurmat gevallen. De onroerende zaak belasting. Zo ook bij sportverenigingen welke gebruik maken van de sportcomplexen in onze stad. Al eerder is er door de sportverenigingen het verzoek gedaan aan voormalig wethouder financiën de heer Haitsma om het voor sportverenigingen mogelijk te maken de onroerend zaak belasting in termijnen te kunnen betalen.

Reden om te vragen naar een termijn betaling is om de verenigingen financieel te ontlasten omdat het betalen van de zeer hoge aanslagen van vele duizenden euro een te grote belasting legt op liquiditeitsposities van deze verenigingen. De verenigingen stellen zich bij de exploitatie van de complexen niet het maximaal rendement ten doel maar het maatschappelijk belang van sportbeoefening en het voortbestaan van het complex en vereniging.

Ons is verteld dat hierover een negatief advies is uitgebracht. Graag horen wij van het college wat de stand van zaken is. Krijgen sportverenigingen de mogelijkheid om de WOZ belasting in termijnen te betalen? Zo ja, prima geregeld. Zo nee, wat ligt daar aan ten grondslag? Wie bepaald uiteindelijk?

Het antwoord van het college is dat het nu nog niet geregeld kan worden omdat dit niet is vastgesteld in het contract dat de gemeente heeft met de uitvoerder Consensus ( int de belastingen). Dit is voor de fractie een niet bevredigend antwoord en zal direct na de verkiezingen hierop  terugkomen.