Fractie over de samenwerkingsagenda tussen gemeente en provincie. Dubbel spoor en snelfietsroute toevoegen.

20 januari 2019

Maandagavond zal in de commissievergadering de samenwerkingsagenda 2018-2023 tussen de gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland

Dit stuk geeft een uitgebreid overzicht van de doelen en projecten die in samenwerking met de provincie de komende jaren opgepakt gaan worden. Noodzakelijk voor een gezonde toekomst voor onze stad en bewoners. Voldoende werk en een goede woonomgeving van alle bewonersgroepen zijn speerpunten voor onze partij. Dat geldt niet alleen niet voor onze generatie bewoners maar natuurlijk ook voor toekomstige generaties. Keuzes die de duurzaamheid bevorderen hebben daarom voor ons de voorkeur.
Den Helder heeft door haar ligging en haven zelfs een landelijke verantwoordelijkheid om haar steentje bij te dragen aan de zeer ingrijpende energietransitie die onder meer op de Noordzee gaat plaatsvinden.
Maar plannen maken is een. Het gaat ons natuurlijk om de uitvoering. Dit plan moet voor ons vooral een concrete werkagenda zijn waarbij tijd, geld en middelen aan elkaar zijn gekoppeld. De uitvoering moeten we niet alleen kunnen volgen maar we willen vooral ook de resultaten ervan in de praktijk waarnemen. Er moet dus gestuurd kunnen worden op de effecten. Voor ons moet de werkagenda met de modules dus een stuk concreter -of SMARTER zoals dat heet- worden opgesteld. We verwachten dat in een volgende versie terug te zien. Er zijn al genoeg powerpoints door het Marsdiep weggedreven naar de bodem van de Noordzee.

Aanvulling op werkagenda
Maar we missen daarnaast nog een belangrijke werklijn in het plan. Waar duurzaamheid en energietransitie kernbegrippen zijn in deze samenwerkingsagenda, missen wij deze insteek bij de module (dat is module D) over de bereikbaarheid van Den Helder. Natuurlijk moet de doorstroming van de N250 en daarmee de ontsluiting van de haven ingrijpend worden aangepakt. In het bijzonder ook voor de bewoners van de Westgracht, Zuidstraat en Binnenhaven. Maar als we kiezen voor goed binnenstedelijk wonen dan hoort daar natuurlijk ook een duurzame bereikbaarheid bij.

Verdubbeling spoor Schagen <> Den Helder
En dat betekent een optimale treinverbinding naar het zuiden en dus: verdubbeling van het spoor tot aan Schagen! PvdA wil dat deze verdubbeling samen met de provincie met hoge prioriteit weer op de agenda wordt gezet. Den Helder ligt aan het spitsnetwerk van de NS. Er worden de komende jaren weer vele miljarden geïnvesteerd in hoogwaardig duurzaam vervoer door heel Nederland. Ook het woon–werk verkeer in Nederland ondergaat een ingrijpende energietransitie. Daar moet ook Den Helder aan mee kunnen doen. Amsterdam Den Helder vice versa moet binnen uur haalbaar worden. Werken in het zuiden en wonen in de mooiste stad aan zee van Nederland. Wie zou dat niet willen?

Aanleg snelfietspad Julianadorp <> Haven Den Helder
Maar ook dichter in de buurt is er een extra werkpakket noodzakelijk voor de samenwerking tussen Den Helder en de provincie: de aanleg van een snelfietsroute tussen Julianadorp en de haven. Deze snelfietsroute moet een onderdeel worden van een routeplan door de hele provincie. Dit is al opgenomen in de provinciale plannen. Voor de PvdA geldt: laten we nu samen met de provincie starten in den Helder met dit snelfietsroute plan en dan afzakken naar het zuiden. Dat schept meteen een van de oplossingen voor de ontsluiting van de haven. Julianadorpers en later de Schagenaars kunnen dan de auto laten staan en met hun snelfiets gaan!

De PvdA wil: de verdubbeling van het spoor Schagen <> Den Helder en de aanleg van snelfietsroute Julianadorp Den Helder dus concreet laten opnemen in deze samenwerkingsagenda.

Samenwerkingsagenda 2019-2023 gemeente Den Helder – provincie Noord-Holland