Fractie dient motie in over Transformatie Haven Den Helder

17 december 2018

De PvdA fractie zal maandagavond 17 december een motie indien betreffende de transformatie van de haven van Den Helder.

De fractie vraagt daarin dat de gemeente een expliciete participerende rol op zich gaat nemen in de transformatie van de haven van Den Helder en daartoe ten aanzien van de Port of Den Helder een herstructurering -met name t.a.v. ontwikkeling- doorvoert met betrekking tot taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bij de voorstellen ten aanzien van infrastructurele aanpassingen vraagt de fractie met nadruk ook de gevolgen voor de leefbaarheid van de aangrenzende bewoners meeneemt en daartoe bij deze voorstellen ook de zogeheten gele variant betrekt als strategische ontsluitingsmogelijkheid voor het haven gebonden gemotoriseerde verkeer.

De fractie vraagt verder aan het college bij de aanbieding aan de Raad van het bedrijfsplan van Port of Den Helder deze te vergezellen van een gemeentelijke audit.

De fractie geeft aan dat er een groot aantal overwegingen ten grondslag liggen aan het gevraagde besluit;

  • Het belang van een sterke haveneconomie als economische motor voor Den Helder en voor de regio;
  • De ingrijpende transformatie die voor de komende tientallen jaren dient te worden doorgevoerd vanwege onder meer de energietransitie en de versterking van de defensieaanwezigheid (Koninklijke Marine) en Kustwacht Nederland;
  • De technologische innovaties die daarmee gepaard gaan;
  • De kansen die deze haventransformatie biedt voor een duurzame versterking van de haveneconomie (e.g. de haven als maritieme innovatiecampus);
  • Bij de haventransformatie nadrukkelijk ook de leefbaarheid van de aangrenzende bewoners van de haven te betrekken.
  • De zorg of het nog jonge Port of Den Helder vanuit haar huidige mogelijkheden in staat is om deze haventransformatie adequaat te begeleiden en te ondersteunen;
  • De slagkracht waarmee de haventransformatie moet worden doorgevoerd versterkt dient te worden;
  • De noodzaak om nieuwe partijen (e.g. de provincie Noord Holland) te betrekken bij de aansturing en uitvoering van deze haventransformatie;
  • De noodzaak dat -gezien bovenstaande- de gemeente Den Helder haar rol en inspanningen herdefinieert

Fractievoorzitter Pieter Blank geeft aan dat de motie gezien moet worden als ondersteuning voor het optreden van het college in het havendossier.