Fractie aanwezig bij informatiebijeenkomst over renovatie Noordwest Ziekenhuis Den Helder

20 september 2018

Gemeenteraad en college van B&W zijn 19 september te gast geweest bij het Noordwest Ziekenhuis gelegen aan de Huisduinerweg.  De PvdA was bij deze informatiebijeenkomst voltallig aanwezig met fractie en wethouder.

De informatiebijeenkomst stond in het teken van de renovatieplannen voor het ziekenhuis. Jurgen Sernee, lid van de raad van bestuur van de Noordwest ziekenhuisgroep gaf de raads- en collegeleden een heldere uiteenzetting over de plannen van het ziekenhuis.

Een positief verhaal waarbij inmiddels duidelijke keuzes zijn gemaakt. Het is de bedoeling om het oude Parkzicht ziekenhuis, gebouwd in de jaren ’60 af te breken.  Het ziekenhuisgedeelte welke in 1984 is opgeleverd alsmede het oude GGZ gebouw te renoveren.  De totale kosten worden geschat op totaal 60 miljoen euro. Hierbij aangegeven dat er door Noordwest ziekenhuisgroep inmiddels al 30 miljoen in het gebouw is geïnvesteerd met aanpassingen o.a. op de kinderafdeling, OK’s en allerlei installaties.

De Noordwest ziekenhuisgroep zal binnenkort een verzoek aan de vier Noordkop gemeenten doen voor een financiële garantiestelling voor een bedrag van 60 miljoen euro te verdelen over de 4 gemeenten. Dit zal dan worden besproken in de regionale raadscommissie.