14 juni 2018

Financiele tekorten sociaal domein dwingt tot keuzes

Tijdens de onderhandelingen over een nieuwe conditie is het duidelijk geworden dat er ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van het sociaal domein. Al een aantal jaren weet de gemeenteraad dat de bedragen die Den Helder ontvangt niet voldoende zijn om alle ambities waar te maken. Indien dit beleid niet gewijzigd zal worden, lopen wij tegen grote risico’s aan voor wat betreft financiële tekorten. Dit financiële tekort kan oplopen van 3 tot 4 miljoen euro per jaar en sluit aan bij de informatie die de gemeenteraad afgelopen jaren ook is voorgehouden.
We zijn nu aan het kijken hoe we een aantal ombuigingen kunnen maken. Dat is geen vrolijk vraagstuk kan ik u melden, maar het is wel absoluut noodzakelijk. Het is in het belang van Den Helder en van een sluitende meerjarenbegroting. Dat laatste is ook een eis van de Provincie.

Volgens formateur Hans Huibers,  in de Helderse Courant, zijn er nog geen keuzes gemaakt. “Maar burgers moeten beseffen dat zaken financieel onbeheersbaar worden als de gemeente op een aantal punten niet ingrijpt. Het is geen fijne boodschap, maar wel een realistische en eerlijke boodschap. Bepaalde dingen zullen anders, efficiënter of niet meer gedaan moeten worden. De partijen beseffen dat zij aan een aantal knoppen moeten draaien om de zaken op termijn financieel haalbaar te houden”.

Wij als PvdA onderhandelaars beseffen terdege de druk om met afwegingen het PvdA geluid hoorbaar en zichtbaar te maken. Tot nu toe zijn wij daar zeker positief over. Nu het over het sociaal domein gaat en de keuzes die gemaakt moeten worden, zullen wij scherp onderhandelen. Maar ook zijn wij ons  bewust dat de realiteit soms vraagt om moeilijke beslissingen.

Wij houden u op de hoogte

Met vriendelijke groeten,

Monica Anthonijsz
Peter de Vrij