Een extraatje voor mensen met een laag inkomen

30 november 2017

Opnieuw is er de Meedoenregeling 2017. Dit is € 100,00 per persoon en kan worden gebruikt om mee te doen met maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele activiteiten. In aanmerking voor de meedoenregeling komen mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en een vermogen dat niet groter is dan de toepasselijke vermogensgrens.

Denk bijvoorbeeld aan een bingoavond, een uitje naar het zwembad, bioscoop, dierentuin of speeltuin. Of een lidmaatschap van een vereniging of sportclub. Ook ouder/kind-activiteiten, een cursus, een abonnement op een krant of een tijdschrift, of het gebruik van het openbaar vervoer behoren tot de mogelijkheden.

Trees van der Paard, wethouder armoedebeleid vult aan: “Iedere inwoner van Den Helder zou moeten kunnen genieten van alle prachtige voorzieningen die wij in Den Helder hebben. Ik hoop van harte dat iedereen die er recht op heeft, gebruik maakt van deze Meedoenregeling.”

Aanvragen
Inwoners die geen brief van de gemeente hebben gehad over de Meedoenregeling, kunnen digitaal een aanvraag indienen via www.denhelder.nl. Hiervoor is DigiD nodig. De uiterlijke termijn om een aanvraag in te dienen is 1 april 2018. Vragen over de Meedoenregeling? Neem dan contact op met het team bijzondere bijstand op telefoonnummer 140223 op werkdagen van 8:30 tot 12:00 uur.

U komt in aanmerking voor de Meedoenregeling als:
– u (en indien van toepassing de overige gezinsleden) staat geregistreerd in de basisregistratie van de gemeente Den Helder;
– u 18 jaar of ouder bent;
– uw inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;
– uw vermogen (bijvoorbeeld een huis, auto of spaargeld) niet hoger is dan de vermogensgrens conform art. 34 van de Participatiewet;
– u geen studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten ontvangt van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
– u geen asielzoeker bent die onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) valt;
– u, en/of uw kind(eren) onder de 18 jaar, meedoet/doen in de maatschappij op maatschappelijk, sociaal, sportief of cultureel gebied.