14 mei 2017

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de Gemeenteraad Den Helder.  In de komende ledenvergaderingen die  volgen zullen deze voorbereidingen steeds op de agenda staan.

Ook bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is het zaak om als PvdA met een sterk team deel te nemen en om na de verkiezingen door een sterke fractie te zijn vertegenwoordigd. Dat laatste niet alleen getalsmatig, maar ook in termen van kwaliteit: de fractie moet voldoende ‘bagage’ hebben en eensgezind als team kunnen opereren.

Hier vindt u het draaiboek op weg naar de komende gemeenteraadsverkiezingen

2017-05-08 draaiboek verkiezingen