Doorbraakfonds helpt in problematische schuldensituaties

14 juni 2019

Het Doorbraakfonds is bedoeld om snel te kunnen handelen in problematische schuldensituaties die in een impasse verkeren. Door een verstrekking uit het fonds wordt een doorbraak geforceerd en ontstaat er een nieuwe situatie van stabilisatie , regelmaat, rust en perspectief. Zo kan er naar een structurele oplossing gezocht worden waardoor de Helderse inwoner weer verder kan met diens leven. Het tegengaan van armoede is een belangrijk onderwerp van het college.

Peter de Vrij, wethouder minimabeleid: “Den Helder laat haar sociale gezicht zien met een innovatieve oplossing als het Doorbraakfonds. We verwachten hiervan dat dit de maatschappelijke samenleving in Den Helder ten goede komt.”

De verstrekking uit het Doorbraakfonds is een lening. En staat nooit op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een schuldhulpverleningstraject om tot een schuldregeling te komen. Het college van B&W heeft de onderliggende beleidsregel vastgesteld op 28 mei, hierin staan de voorwaarden en spelregels.

Armoede Armoede is veel meer dan de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Ook wanneer je geen mogelijkheden hebt, als je iets dringends nodig hebt of als je niet kunt meedoen in de samenleving valt dit onder armoede. Armoede is dus meer dan alleen het ontbreken van geld.

De gemeente ondersteunt en helpt inwoners met schuldproblemen. Het team Schuldhulpverlening is dagelijks bezig om inwoners met schulden te helpen om hier van af te komen. Dit wordt gedaan in samenwerking met woningcorporaties en andere ketenpartners. Belangrijk is dat in een vroeg stadium hulp geboden wordt om erger te voorkomen.

Het Doorbraakfonds is onderdeel van het in oktober 2017 door de raad vastgestelde beleidsplan schulddienstverlening 2018-2021. Het vervangt het Noodfonds schuldhulpverlening