5 juni 2018

De verhuizing van coffeeshop Aktama naar de Zuidstraat gaat niet door

Kort geleden hebben burgemeester en wethouders aan de raad gevraagd of verhuizing van de coffeeshop naar de Zuidstraat moest doorgaan of niet.

Op de vraag van het college is een antwoord gekomen op voorspraak van de zeven formerende partijen: Beter voor Den Helder, CDA, VVD, PvdA, Seniorenpartij, Stadspartij en ChristenUnie hebben het college in een verklaring verzocht om de verplaatsing van de coffeeshop stop te zetten.

Geacht college,

Naar aanleiding van uw notitie ‘Omgevingsvergunning verplaatsing coffeeshop Aktama naar Zuidstraat 75-76’d.d. 30 mei 2018 verzoeken wij, de formerende partijen, u de verplaatsing van coffeeshop Aktama naar de Zuidstraat stop te zetten.
Het verzoek communiceren wij, gezien het belang van snelle helderheid voor betrokken ondernemer en bewoners, voorafgaand aan het coalitieakkoord. Wij zijn voornemens om in overleg met alle betrokkenen tot een werkbare weg voorwaarts te komen.

Genoemde formerende partijen hebben vervolgens  de andere partijen uitgenodigd het verzoek aan het college mede te ondertekenen.  De PVV, Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen hebben gehoor gegeven aan deze uitnodiging.

Ook de PvdA heeft ingestemd met het verzoek.