Coalitieonderhandelingen

18 mei 2018

Na een gesprek met Carlo Assorgia en Harmen Krul hebben de beide formateurs Kees Boelema Robertus en Hans Huibers de formatieopdracht voor een nieuw college voor Den Helder van Beter voor Den Helder en het CDA aanvaard. Hun opdracht is om zo spoedig mogelijk een college te formeren van Beter voor Den Helder, CDA, VVD, Seniorenpartij, Stadspartij Den Helder, PvdA en ChristenUnie dat kan rekenen op een stabiele basis in de Raad voor de komende vier jaar. Zij hebben daarbij de ruimte om alle stappen, die zij daarvoor noodzakelijk achten, te zetten.

Donderdag 17 mei zijn zij met hun werkzaamheden gestart. Als eerste stap hebben zij afzonderlijk met alle zeven beoogde collegepartijen gesproken, voor een nadere kennismaking en om een beeld te krijgen van de inhoudelijke en politieke wensen van de 7 partijen.
Maja de Jong en Peter de Vrij hebben het eerste gesprek met een positief gevoel afgesloten.

Wij wachten nu de verdere stappen van de beide formateurs af. De verwachting is dat komende week de vervolggesprekken zullen worden gestart. De woordvoering over het verdere proces zal uitsluitend via de beide formateurs verlopen. Als PvdA onderhandelaars zullen wij u uiteraard ook op de hoogte houden.

Maja de Jong
Peter de Vrij