Door Peter de Vrij op 13 april 2018

Coalitiebesprekingen stopgezet

Vrijdagmorgen 13 april is de poging om met de zes partijen, Beter voor Den Helder, CDA, PvdA, ChristenUnie, Seniorenpartij en Stadspartij Den Helder, tot een coalitie te komen stopgezet. De zes partijen hebben vastgesteld dat er op dit moment geen vertrouwen is om in deze samenstelling tot een stabiel college voor de Den Helder te komen.

Tijdens de bespreking vrijdagmorgen vroeg heeft de formateur de heer Hans Huibers zijn verslag uitgebracht van zijn informatieronde langs alle 12 partijen in de gemeenteraad. Deze aanvullende informatieronde was op verzoek van het CDA en PvdA, met instemming van de overige beoogde coalitiegenoten. Het waren open, positieve en openhartige gesprekken, aldus de formateur.

De formateur gaf aan dat het idee van 2 grote partijen aangevuld met 2 landelijke en 2 lokale partijen een goede invulling zou kunnen zijn gelet op de uitkomst van de verkiezingen.  Duidelijk tijdens de gesprekken was een gedeeld gevoel om meer verbinding met de inwoners te zoeken vanuit de politiek en de behoefte om meer grip te krijgen op de op afstand gezette organisaties zoals Zeestad, Willemsoord, Zeehaven en vliegveld . Waardoor de democratische legitimiteit meer kan worden verantwoord. De behoefte is er duidelijk om de zogenaamde 4e en 5e macht aan te kunnen sturen. Tijdens de gesprekken op hoofdlijnen die hebben plaatsgevonden hebben hierover geen inhoudelijke discussies plaatsgevonden. T.a.v het stadhuis had de formateur het idee dat hier wel uit te komen zou zijn. Het sociaal domein was ook onderwerp van de informatieronde waarbij het vooral zou moeten gaan over hoe wil je de komende jaren prioriteiten stellen in beleid naar de behoeften die er leven in de stad.

Verder gaf de formateur aan veel ruis vanuit het geruchtencircuit te hebben waargenomen en deze ruis/geruchten tijdens zijn gesprekken op de man af heeft besproken met personen/partijen die aan tafel zaten. Hij was van mening dat deze zaken uitgesproken en aan de kant moeten worden gezet omdat het afleid van de inhoudelijke discussie om de stad te kunnen besturen. Een zieke stad, aldus de formateur, met een afreken agenda. Vanuit de historie gegroeid en overgaand van agenda naar agenda. Door hier helderheid over te verschaffen en het vervolgens de parkeren kan er worden doorgepakt. Daarnaast was hij van mening dat alles groter wordt gemaakt dan het daadwerkelijk is.

Naar aanleiding van de gesprekken komt de formateur tot de conclusie dat het voorgestelde motorblok van 2+2+2 geen verkeerde keuze is . Echter dat het vertrouwen momenteel zo broos is dat zijn verwachting is dat het op dit moment niet gaat lukken om tot coalitievorming over te gaan. Partijen Beter voor Den Helder en het CDA zitten op dit moment onvoldoende in hun comfortzone wat betreft het onderlinge vertrouwen. Dit kan op termijn problemen geven en de gewenste stabiliteit in gevaar brengen. Het CDA geeft ook in hunverklaring duidelijk aan onvoldoende vertrouwen te hebben om door te gaan. Gelet op uitlatingen van Beter voor Den Helder richting CDA over mogelijke vrijages van het CDA met de oude coalitiegenoten en over een uitspraak tijdens een radio interview van de fractievoorzitter Harmen Krul. Kortom dit moment te broos om door te gaan om naar de inhoud te gaan.

Advies van de formateur is aan Beter voor Den Helder en het CDA om toch wel weer beide in gesprek te gaan om te bezien of het vertrouwen kan worden hersteld. Hij ziet verder maar 3 mogelijkheden om te komen tot coalitievorming. De oude coalitie aangevuld met een andere partij. Maar dit zou niet in belang van Den Helder zijn, omdat er dan mogelijk op de oude voet zou worden doorgegaan. Terwijl er behoefte is aan verandering in stijl van besturen. Andere mogelijkheid alleen lokale partijen. Ook dit zou niet in belang van de stad zijn, omdat dit een instabiele, broze en onervaren samenstelling zou zijn.

Advies nu, bouw een tussenstap in en laten Beter voor Den Helder en het CDA elkaar eens diep in de ogen kijken en zich afvragen “willen wij dit?” wat zijn dan de noodzakelijkheden om dit te laten slagen. Waarna aanvulling gezocht moet worden van de coalitie met partijen waarbij recht wordt gedaan aan de landelijke partijen en lokale partijen.

Na een korte schorsing waarbij Beter voor Den Helder en het CDA met elkaar in gesprek gaan blijkt dat er op dit moment geen basis is om verder in besprekingen aan te  gaan. Er inhoudelijk wel mogelijkheden liggen maar dat het vertrouwen er van beide kanten niet is. Beter voor Den Helder geeft daarbij aan dat het graag verder wil in de huidige samenstelling met partijen. Het CDA geeft aan onvoldoende vertrouwen te hebben dat het in de huidige samenstelling een stabiele coalitie zal geven.

Als PvdA zijn wij teleurgesteld in de uitkomst omdat er naar onze mening wel degelijk kansen zouden hebben gelegen in deze samenstelling van partijen om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Maar als het onderling vertrouwen onvoldoende aanwezig is zal er zeker geen sprake kunnen zijn van de door ons ook gewenste stabiliteit van besturen.

Het is nu aan Beter voor Den Helder om de volgende stap te maken. De heer Assorgia, als fractievoorzitter van de grootste partij, beraadt zich op vervolgstappen. De PvdA wacht het rustig af.

Maja de Jong, voorzitter
Peter de Vrij, fractievoorzitter

Peter de Vrij

Peter de Vrij

Peter de Vrij 41 jaar werkzaam geweest  in de gezondheidszorg. In het grijze verleden begonnen in het voormalige Lidwina – en Parkzicht ziekenhuis en  sinds 1980 in verpleeghuis Den Koogh/de Zeester. Hier ben ik werkzaam geweest als Verpleegkundig Specialist. Den Helder is een stad welke in de steigers staat wat betreft de stadsvernieuwing, maar ook

Meer over Peter de Vrij