Besluit coffeeshop aan de Zuidstraat opgeschort

13 februari 2018

PvdA, CDA en Stadspartij hebben afgelopen maandagavond in een motie gevraagd elke activiteit tot overgaan van vergunningverlening te stoppen die het mogelijk maakt een coffeeshop aan de Zuidstraat te vestigen. Daarnaast werd er in de motie gevraagd de door de ondernemer gekozen locatie te laten toetsen aan de raadsbreed aangenomen criteria. Een informatieavond te beleggen voor de direct omwonenden om het proces van totstandkoming toe te lichten.  Een klankbordgroep op te richten van omwonenden, waarmee afspraken gemaakt worden omtrent gevolgen voor de vergunning bij overlast, een eenduidige manier om meldingen te kunnen doen, en signalen van overlast direct te zien als klacht en niet af te doen als beleving

Na een schorsing met alle fractievoorzitters werd besloten om de vijf genoemde criteria nog specifiek te benoemen in de motie waarna ook de oppositie zich kon aansluiten bij de motie van PvdA, CDA en Stadspartij. Evenals VVD en D66.

Fractievoorzitter Peter de Vrij gaf aan dat de PvdA nog steeds achter het genomen besluit staat om de coffeeshops uit de Koningstraat te plaatsen. Er binnen de fractie echter wel bezwaar is tegen de mogelijke verhuizing naar de Zuidstraat. De communicatie met directe buurtbewoners als onvoldoende werd ervaren waardoor de beeldvorming onvoldoende aan de orde is gekomen. Daarnaast gaf de Vrij aan dat de druk op de buurt  groot is en onduidelijk is of hier voldoende onderzoek naar is gedaan, 6 horeca gelegenheden, 1 snackbar, 1 sexshop en een bordeel in ruste. Daarnaast de bewoning  van panden door cliënten van DNOdoen en de Brijderstichting. En het drukke verkeer op de Zuidstraat. Dit alles zou eerst moeten leiden tot een onderzoek of de buurt dit aan kan. De fractie gaf met het onderteken van de motie aan er eerst nog eens met de omwonenden gesproken moet worden. Nogmaals toetsen of aan de criteria wordt  voldaan. Op dit moment geen steun van de PvdA voor het plaatsen van de coffeeshop op de Zuidstraat.

 

Het pand van Piet Karsten aan de Zuidstraat waar de coffeeshop zich wil vestigen