Andries Pruiksma ” Klimaatverandering inzet voor verkiezingen waterschap”

1 maart 2019

Toen ik in 1999 mijn eerste voorstellen publiceerde om in het ruimtelijk beleid aanpassingen te maken om te anticiperen op de gevolgen van de klimaatveranderingen, werd er lauw gereageerd door de politiek. Ik liep kennelijk te ver voor de troepen uit.

Nu is dat verbeterd, maar nog lang niet voldoende. Nog steeds zijn er politieke organisaties die vinden dat het wel zal loslopen. Zij staan er kennelijk niet bij stil dat de zeespiegelstijging zich niet alleen op het strand aan de kust voordoet. Ook het peil van de grote rivieren zal hierdoor stijgen en werkt zo door tot ver in het binnenland.

Wij, als waterrijk Nederland, zullen evenredig met die hoeveelheid oppervlaktewater, te maken krijgen met vraagstukken en beleid dat er voor moet zorgen dat wij in de delta van de Rijn en Maas kunnen blijven wonen.

Die uitdaging spreekt mij aan.

Ing. A.J. Pruiksma.