Algemene ledenvergadering van het gewest Noord-Holland zaterdag 10 november

2 november 2018

Aan de leden van het gewest Noord-Holland en de leden in het gebied van AGV in Utrecht

Uitnodiging voor zaterdag 10 november 2018 vanaf 09.30 Huis van Hilde Castricum*

Op zaterdag 10 november 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering van PvdA Noord-Holland plaats, alwaar onder meer de verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten voor de verkiezing van de Provinciale Staten (PS), het Waterschap Amstel, Gooi- en Vechtstreek (AGV) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) worden voorgelegd aan de leden.
Graag nodigen wij jullie hierbij van harte uit om aanwezig te zijn. We hebben inmiddels geen gewestelijke afgevaardigden meer en om de stemmingen goed te kunnen laten verlopen, verzoeken wij jullie om voorafgaand aan de vergadering, uiterlijk vrijdag 9 november 2018 12.00 uur aan te melden. Aanmelden voor de ALV per e-mail aan t.pondaag@kpnmail.nl

AGENDA
9.00 – 9.30 Ontvangst en aanmelding
9.30 – 9.45 Opening door voorzitter; toelichting op de vergadering
9.45 – 10.45 Vaststellen verkiezingsprogramma’s AGV en HHNK en PS
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 12.00 Vervolg vaststellen verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten AGV, HHNK en PS
12.00 – 12.30 Lunchpauze. Voor broodjes wordt gezorgd
12.30 – 13.45 Afronden kandidatenlijsten AGV, HHNK en PS
13.45 – 14.00 Afronding

Voor de vergadering zijn de volgende stukken geagendeerd:
. Verslag Algemene Ledenvergadering/Voorcongres 13 oktober 2018
. Verkiezingsprogramma PS
. Verkiezingsprogramma’s AGV en HHNK
. Kandidatenlijst AGV en HHNK en PS
. Advies/toelichting van de kandidaatstellingscommissie PS
. Advies/toelichting van kandidaatstellingscommissie AGV en HHNK
. Motivering/toelichting bij de kandidaten PS

Deze stukken kunt u vinden op de website van de PvdA Noord-Holland
https://noordholland.pvda.nl/bestuur/

https://noordholland.pvda.nl/nieuws/kandidatenlijsten-ps-hhnk-en-agv/

Leden kunnen amendementen en moties tot maandag 5 november 12.00 uur per e-mail sturen aan t.pondaag@kpnmail.nl
Wij zijn ons er van bewust dat de termijn voor het indienen van moties en amendementen kort is. De bijna 3000 reacties n.a.v. de twee eerder gehouden ledenpanels en het resultaat van de discussies tijdens het voorcongres van 13 oktober jl. zijn in de verkiezingsprogramma’s meegenomen.

STEMMEN
Bij de vaststelling van de kandidatenlijsten voor het waterschap AGV** en het Hoogheemraadschap HHNK*** hebben alleen leden die in het betreffende waterschap wonen stemrecht.

We gaan voor het eerst elektronisch stemmen.
Het stemmen op 10 november gaat elektronisch via je eigen telefoon, tablet of computer. Je moet daarvoor wel van te voren een account aanmaken met het emailadres waarmee je bekend bent bij de PvdA.

Je kunt je hier aanmelden. https://noordholland.pvda.nl/nieuws/kandidatenlijsten-ps-hhnk-en-agv/

Als jij je daar aanmeldt ben je direct lid van de groep ‘Vergadering Gewest Noord Holland 10 november 2018’ waarin de stemmingen zullen plaatsvinden. Als je al een PvdApp account hebt, kun je daarmee inloggen en ben je ook lid van de groep.
Als je geen telefoon of tablet hebt waarmee je kunt stemmen dan kun je er één lenen op 10 november. Je kunt ook op 10 november op de vergadering nog een account krijgen maar je helpt ons als je dat van te voren doet en je alvast even meldt bij de secretaris: t.pondaag@kpnmail.nl. Alle stemmingen vinden op locatie plaats.
In de groep ‘Vergadering Gewest Noord Holland 10 november 2018’ staan twee proefstemmingen klaar onder ‘Beslissingen’. In de ‘Bibliotheek’ op de homepage staat een handleiding en hoe je notificaties instelt. De programma’s, lijsten, amendementen en moties zullen straks ook in de PvdApp beschikbaar zijn.
Als je nog vragen hebt of op problemen stuit, kun je een mail sturen naar secretaris@pvdapp.nl of bellen met 020-7786925.

Na de vergadering komen wij meteen in actie

Op 10 november is er ook een grote FNV-demonstratie op de Dam in Amsterdam tegen het kabinetsbeleid. De PvdA doet hier natuurlijk aan mee. De demonstratie begint om 13.00 uur, maar later aansluiten kan ook nog. Wij streven een zorgvuldige besluitvorming op de Algemene Ledenvergadering na en hopen om op tijd klaar te zijn, zodat we met onze kandidaten en zoveel mogelijk andere partijgenoten in de demonstratie kunnen meelopen.
Zo laten we heel Nederland zien dat ook Noord Holland het tijd vindt voor verandering en voor meer zekerheid.

We zien je graag op 10 november!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het gewest Noord-Holland
Thelma Pondaag, secretaris