Algemene beschouwingen 2018-2019

31 oktober 2018

Hier kunt u de tekst lezen van de Algemene Beschouwingen 2018 die door de fractie is opgesteld.

181028.inbreng alg besch begr 2019

Bijdrage Pieter namens de fractie in de gemeenteraad

https://gemeenteraad.denhelder.nl/v1/embed/Gemeenteraad – 31 October 2018 – Raadzaal – Archief/start/3670/stop/4037/denhelder_1/2018-10-31-19-14-31-Gemeenteraad_1.mp4