Afscheid Trees van der Paard

13 juli 2018

Pvda afdeling Den Helder en de gemeente Den Helder hebben donderdagavond 12 juli tijdens een afscheidsreceptie in de stadshal van schouwburg de Kampanje  afscheid genomen van PvdA wethouder Trees van der Paard.

Trees heeft haar politieke carrière beëindigd na 16 jaar raadslidmaatschap en ruim 3 jaar wethouder te zijn geweest in Den Helder. Mooie woorden van dank werden gesproken door de gemeentesecretaris en de burgemeester. Rode draad tijdens deze woorden waren het warme hart dat Trees heeft gehad voor de jeugd in Den Helder. Ook haar inzet om armoede terug te dringen kwamen nadrukkelijk aan bod. Wat cultuur betreft blijven hangen de uitverkiezing van de Helderse bibliotheek als bibliotheek van Nederland en de uitverkiezing behorende bij de  5 mooiste bibliotheken van de wereld.

Uit handen van de burgemeester ontving zijn een mooi afscheidscadeau. Onder groot applaus nam Trees afscheid.