Afscheid oude fractie, installatie nieuwe fractie

2 april 2018

Op 28 maart heeft Den Helder afscheid genomen van de gemeenteraad 2014-2018.

Voor de PvdA met 2 zetels vertegenwoordigd in deze Raad betekende dit afscheid nemen van Andries Pruiksma. Dit was voor Andries de derde maal dat wij afscheid van hem namen. Van  1998-2002 en 2006-2014 was hij ook raadslid. Hiervoor had hij al een Koninklijke onderscheiding gehad. In een kort afscheidswoord vertelde de burgemeester een anekdote over zijn herkenbare en vervuilende auto. Maar ook gaf de burgemeester aan dat Andries laat zien dat fracties niet altijd tot eenheidsworst leidt. Een warm applaus viel hem ten deel. Namens de afdeling kreeg Andries een mooie bos bloemen aangeboden. De nieuwe fractie zal t.z.t. op gepaste wijze afscheid van hem nemen.

Bloemen voor Andries namens de afdeling

Bij het afscheid ontvingen alle raadsleden een tekening van de raad door Monique Dozy, een boek over lokale politiek en een bos bloemen.

Een dag later, 29 maart, was de installatie van de nieuwe gemeenteraad 2018-2022. De PvdA zal dan wederom met 2 zetels vertegenwoordigd zijn. Peter de Vrij en Monica Anthonijsz zullen de sociaal democratie in woord en gebaar kleur gaan geven.

Bloemen voor de zojuist geïnstalleerde PvdA raadsleden

Een trotse fractie

Burgemeester Schuiling hield voorafgaande aan de installatie van de nieuwe raadsleden een mooie toespraak waarbij hij aangaf  dat er veel over hem is gesproken maar de laatste tijd niet met hem. Dienstbaarheid is iets prettigs gaf hij aan , dat gunt hij de nieuwe raadsleden de komende vier jaren. Dat betekent wel dat je jezelf af en toe aan de kant moet zetten. De burgemeester eindigde door aan te geven graag samen met raad en college te bouwen aan de toekomst van de stad.

Peter de Vrij, gekozen tot fractievoorzitter, gaf aan heel blij te zijn dat zijn PvdA in staat is geweest de 2 zetels te kunnen behouden. Hij mijmerde nog even over tijden dat de PvdA in Den Helder nog 15-17 zetels had. Maar de sociaal democratie blijft noodzakelijk in deze maatschappij of dat nu met 15 of 2 zetels is. De PvdA zal zich constructief opstellen. Tot slot gaf Peter aan de uitgestoken hand van de burgemeester graag aan te nemen.