Historisch besluit. Stadhuis naar Willemsoord.

18 januari 2019

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 zijn de uitgangspunten voor de gemeentelijke huisvesting beschreven. Op basis hiervan heeft het college van B&W een scenario-onderzoek uitgevoerd waarin voor de tijdelijke huisvesting vier opties zijn onderzocht: De Verkeerstorenweg, Willemsoord, Kerkgracht en Drs. F. Bijlweg . Voor de structurele huisvesting zijn drie scenario’s verkend met opties op Willemsoord, de Verkeerstorenweg en Halter Bellevue. De scenario’s zijn financieel doorgerekend door BBN Adviseurs én daarnaast beoordeeld op bereikbaarheid, doorlooptijd en bedrijfskundige aspecten.

Op basis van het uitgevoerde scenario-onderzoek stelt het Helderse college van B&W voor om voor de tijdelijkheid huisvesting te realiseren op Kerkgracht 1 en de Verkeerstorenweg 3 in combinatie met plaatsing van portakabins in de nabijheid van het laatstgenoemde pand.
Als structurele oplossing stellen zij voor om het stadhuis te realiseren in gebouw 66 en 72 op Willemsoord. Zij hechten veel waarde aan het feit dat de gebouwen en het gebied Willemsoord het maritieme karakter van de gemeente symboliseert en zij willen een bijdrage leveren aan een duurzame exploitatie van Willemsoord. Op deze manier is er sprake van een win-win situatie. Ook biedt deze oplossing de mogelijkheid om de gehele organisatie op één locatie te huisvesten, een belangrijke wens.
Wel betekent deze oplossing dat het gestelde financiële plafond (van € 1,6 miljoen) net niet gehaald wordt. Gelet op het feit dat de huur ten gunste komt van de exploitatie van Willemsoord vinden wij dat gerechtvaardigd.

Verder dient Willemsoord ontsloten te worden met een openbaar vervoer faciliteit(bus). Door de komst van het stadhuis naar Willemsoord wordt deze lang gekoesterde wens mogelijk. Tot slot verdient het parkeren aandacht. Door de verdere ontwikkeling van Willemsoord wordt de druk op parkeren hoger. Wij denken echter dat dit goed oplosbaar is.

Op basis van bovenstaande stellen het college van B&W voor om het tijdelijke en permanente scenario te realiseren en hiervoor investeringskredieten van respectievelijk € 5,3 miljoen en € 15,8 miljoen beschikbaar te stellen.

De Raadsinformatiebrief is in zijn geheel hier te lezen  RVO19.0001_RVO19.0001 (2) (2)

Fractievoorzitter Pieter Blank is blij met de tijdelijke oplossing. ,,De optie van het oude stadhuis aan de Kerkgracht, heb ik zelf ingebracht. Dat is een goede tijdelijke oplossing. Ik ben blij dat we niet op Kooypunt blijven. De gemeentelijke organisatie hoort thuis in de binnenstad.’’ Blank is vóór de hoofdvestiging van het stadhuis op Willemsoord, aangevuld met één of twee zogenoemde ’gemeentewinkels’ in de binnenstad. ,,Daarvoor kunnen wij lege ruimtes benutten. Voor bijvoorbeeld een bouwwinkel waar inwoners terecht kunnen met allerlei vragen over bouwen en duurzaamheid. Ambtenaren kunnen daar bij elkaar komen op bepaalde zaken af te stemmen. Allerlei projectteams kunnen daar besprekingen houden. In zo’n gemeentewinkel kun je ook een internetcafé vestigen. Zo’n voorziening hoeft niet door de gemeente uitgebaat te worden. We moeten geen stadhuis bouwen van de 20-ste eeuw, maar van de 21-ste eeuw. Het moet een publieke ruimte worden. Ambtenaren komen op de fiets of per trein naar de binnenstad en werken op flexplekken in zo’n ruimte. Dat geeft veel meer vrijheid enis een andere manier van het werk organiseren.’’