25 april, van 19:00 tot 21:30, De Kampanje | De Kampanje

Training gemeentefinancien en P&C

raining gemeentefinanciën en P&C verzorgd voor raads- en commissieleden.