10 december, van 19:30 tot 21:30 | Gemeentehuis

Commissievergaderingen Bestuur en Middelen, Maatschappelijke Ontwikkelingen en Stadsontwikkeling en Beheer